Ieder bedrijf start zijn activiteiten op basis van een marketingplan. De één maakt hiervoor een dik rapport, de ander schrijft het bij wijze van spreken op de achterkant van een bierviltje. Voor het maken van het marketingplan doet u onderzoek naar de kansen en bedreigingen, concurrenten en ontwikkelingen in de markt. Daarop baseert u een meerjarenplan over het te voeren marketingbeleid. U kijkt naar de vier P's van Prijs, Product, Plaats en Promotie. Wilt u het assortiment/de diensten uitbreiden of misschien internationaal gaan verkopen? Als deze activiteiten in een plan zijn vastgelegd, gaat u veel bewuster met de marketing om. U reageert niet alleen op kleine bewegingen in de markt, maar houdt ook zicht op de toekomst.