In deze tijd van internet en e-mail lijkt direct mail enigszins achterhaalt, maar niets is minder waar. Het grootste voordeel van direct mail is

dat het promotiemateriaal persoonlijk is geadresseerd, waardoor de ontvanger eerder geneigd is het materiaal te openen. Uiteraard past de lay-out van de direct mail binnen uw huisstijl, maar heeft de vormgever er een sausje over gedaan waardoor de ‘look & feel' net even anders is, met als doel de ontvanger te ‘triggeren', tot actie te laten overgaan.

Adresbestanden zijn te koop, maar wellicht beschikt u zelf over een bestand. Hiermee kunt u een duidelijke segmentatie aanbrengen en bepaalt u zelf bij welke doelgroep uw communicatie-uiting wordt bezorgd. Een goed ontworpen en duidelijke uiting van uw direct mail kan een groot effect hebben op uw (naams)bekendheid.