De Wering (voorheen RIMA) zorgt voor welzijn. De organisatie ondersteunt mensen, in het bijzonder kwetsbare mensen, om de

'touwtjes in handen te houden' over hun dagelijkse leven. Al hun werkzaamheden zijn erop gericht het leven van mensen te verbeteren en te versterken.

Het Communicatie Team heeft voor de RIMA gewerkt tot aan de fusie. Sinsdien heet zij De Wering (een fusie van RIMA, SKWO Ouderenwerk, Stichting voor Welzijnszorg en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) en Stichting Welzijn Ouderen West-Friesland (SWOWF). Bij De Wering werken 175 beroepskrachten en 1000 vrijwilligers). De Wering biedt de volgende diensten aan: maatschappelijk werk, opbouwwerk, ouderenwerk, de sociaal raadslieden, de vrijwilligerscentrale en Avalon vrouwenhulpverlening.

Het Communicatie Team heeft voor zowel 'het maatschappelijk werk' als voor de discipline 'sociaal raadslieden' beleidsrapporten geschreven om structuur aan te brengen in de communicatie. Daarnaast is een advertorialcampagne opgezet en is er veel free publicity gegenereerd. Om de RIMA te presenteren op beursen zijn diverse communicatiemiddelen ontwikkeld, voor zowel de aankleding van de stand als voor de materialen die mee werden gegeven aan de potentiële cliënten.

 

 

Vormgeving | Conceptontwikkeling | Drukwerk | Free publicity | Tekstschrijven | Relatiegeschenken | Advertentiecampagne (advertorials)

kantoor_ellenweb.jpg welkomweb.jpg koekje_erbijweb.jpg kantoor_buitenweb.jpg

Klanten