Op initiatief van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holand Noord is het project 'Dutch Green Technology' gestart met als doel door clustervorming en kennisdeling meer samenwerking te bewerkstelligen tussen bedrijven en kennisinstellingen. Het gevolg hiervan is meer economische opbrengsten in de vorm van export, spin-offs en door expansie bestaande ondernemingen te genereren op het gebied van milieutechnologie en duurzaamheid. Het Communicatie Team heeft, naast het adviseren over en het bedenken van de naam van het project, het logo en de huisstijl (corporate identity) ontwikkeld en de website gemaakt. Ook het vervaardigen van 'De Groene Gids' is onder leiding van Het Communicatie Team ontstaan.

 

 

Logo & huisstijl (corporate identity) | Vormgeving | Conceptontwikkeling | Webdevelopment | Zoekmachinemarketing | Drukwerk | Tekstschrijven

kantoor_ellenweb.jpg kantoor_buitenweb.jpg welkomweb.jpg koekje_erbijweb.jpg

Klanten