Portfolio

Met plezier uitgevoerd

HCT_logo_PMS1797+balk_LC_versie2.jpg

Het Communicatie Team heeft sinds haar oprichting in 1999 met en voor diverse klanten gewerkt op het gebied van reclame, public relations en/of communicatie. Met velen werk(t)en wij jaren intensief samen, anderen schakelen ons ad hoc in.

 

Loyaliteit staat hoog in ons vaandel. Onze klanten zijn onze beste ambassadeurs. Op verzoek brengen wij je met (een van) hen in contact.

Portfolioverzameling_1_edited_edited.jpg

Een greep uit ons werk

2011 - heden​

Buitenhuis huren

Voor drie vakantieparken, met ieder hun eigen look & feel, verzorgen wij het drukwerk. Het betreft Park Scorleduyn in Schoorl, Resort Duynzicht in Julianadorp en Dutchen in Schoorl.

Logo & huisstijl (corporate identity) | Vormgeving | Drukwerk

2015 - 2020

Ruïnekerk Bergen

De Ruïnekerk Bergen maakt een professionele stap. Dit houdt in: een nieuw logo, nieuwe huisstijl, nieuwe website met dito (seo) teksten en het opzetten en positioneren van de social media: Facebookpagina. De aanloop tot de daadwerkelijke uitvoering van dit proces hebben wij begeleid en (grotendeels) uitgevoerd.

Vormgeving | Webdevelopment | Zoekmachinemarketing (seo) | Drukwerk | Free publicity | Tekstschrijven | Fotografie | Social media | Huisstijlbewaking | Advisering

2006 - heden​

Loudelspark  Fiscale en Financiële Coaching B.V.

Voor Loudelspark hebben wij het logo en huisstijl gemaakt evenals de belettering voor het kantoor en de (nu inmiddels verouderde) website. Jaarlijks verzorgen wij het drukwerk.

Logo & huisstijl (corporate identity) | Vormgeving | Conceptontwikkeling | Webdevelopment | Drukwerk | Belettering

2004 - 2010​

Valkering Groep Accountants & Belastingadviseurs

Het restylen van de gehele huisstijl is waar het jaren geleden mee begon. Vervolgens waren de advertenties aan de beurt en toen de (inmiddels verouderde) website van de Valkering Groep.

 

Logo & huisstijl (corporate identity) | Vormgeving | Conceptontwikkeling | Webdevelopment | Zoekmachinemarketing | Drukwerk | Tekstschrijven | Fotografie | Relatiegeschenken | Advertenties

2010 - ​2013

Juul zorgt

Juul is een zelfstandig werkend zorgteam en bestaat uit huishoudelijk medewerkers, verzorgenden, verpleegkundigen, ambulante begeleiders, consulenten en vrijwilligers. Initiatiefnemers van dit project zijn Actie Zorg, WonenPlus en MagentaZorg.

Om het nieuwe gezicht van 'Juul' te maken is de hulp ingeroepen van Het Communicatie Team. Wij hebben de gehele huisstijl (corporate identity) en de website gemaakt. Bovendien hebben wij 'Juul' gelanceerd met een spetterend evenement. Helaas is door diverse overnames 'Juul' opgeheven.

Logo & huisstijl (corporate identity) | Vormgeving | Conceptontwikkeling | Drukwerk | Free publicity | Tekstschrijven | Fotografie | Huisstijlhandboek | Relatiegeschenken | Advertentiecampagne (advertorials) | Free publicity | Evenementenorganisatie

2008 - 2018​

Ismakogie Noord-Holland

Ismakogie is een westerse bewegingsleer, die zich richt op bewust beter bewegen. De trainster en vakdocente wilde met een duidelijk corporate identity en eenvoudige website haar diensten op professionele wijze aanbieden. Ook haar briefpapier en visitekaartjes annex afsprakenkaartjes zijn onderdeel van haar huisstijl. Er is veel free publicity, bij de start van haar bedrijf, gegenereerd. Het bedrijf is inmiddels opgeheven.
 
Logo & huisstijl (corporate identity) | Vormgeving | Conceptontwikkeling | Webdevelopment | Zoekmachinemarketing | Drukwerk | Free publicity | Tekstschrijven

2009 - 2011​

Gastvrij Noord-Holland

Op initiatief van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) om het project Gastvrij Noord-Holland professioneel in de markt te zetten is Het Communicatie Team bij de stuurgroep betrokken om het logo, de huisstijl en website te ontwikkelen. Gastvrij Noord-Holland is inmiddels opgegaan in Holland Boven Amsterdam.

Logo & huisstijl (corporate identity) | Vormgeving | Conceptontwikkeling | Webdevelopment | Zoekmachinemarketing | Drukwerk Tekstschrijven | Fotografie | Relatiegeschenken | Advertenties

2010 - 2017​

Elles de Boer Training en Coaching

Elles de Boer vestigde zich als zelfstandig ondernemer op het gebied van training en coaching. Zij wilde dit professioneel aanpakken en schakelde daarom Het Communicatie Team in. Elles kreeg een spetterend logo, dito huisstijl en praktische website, waarop zij zelf de teksten via het CMS kan bijhouden. Ook heeft zij een 'nieuwsbriefmodule' laten inbouwen op haar site, zodat zij (potentiële) klanten regelmatig kan informeren. Elles heeft inmiddels haar bedrijf opgeheven.

 

Logo & huisstijl (corporate identity) | Vormgeving | Conceptontwikkeling | Webdevelopment | Drukwerk

Duuk bake-off specialties

2011 - 2015​

Het bedrijf van Richard Duque, met de naam Duque bake-off, werd overgenomen. Tijd voor herpositionering: een nieuwe naam met passende huisstijl en functionele website. Het Communicatie Team heeft de nieuwe naam bedacht: 'Duuk', dat leider betekent. En heeft daarbij een frisse huisstijl en (inmiddels verouderde) website ontwikkeld.
 
Logo & huisstijl (corporate identity) | Vormgeving | Conceptontwikkeling | Webdevelopment | Drukwerk | Tekstschrijven

Dutch Green Technology

2010 - 2011​

Op initiatief van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is het project 'Dutch Green Technology' gestart met als doel door clustervorming en kennisdeling meer samenwerking te bewerkstelligen tussen bedrijven en kennisinstellingen. Het gevolg hiervan is meer economische opbrengsten in de vorm van export, spin-offs en door expansie bestaande ondernemingen te genereren op het gebied van milieutechnologie en duurzaamheid. Het Communicatie Team heeft, naast het adviseren over en het bedenken van de naam van het project, het logo en de huisstijl (corporate identity) ontwikkeld en de website gemaakt. Ook het vervaardigen van 'De Groene Gids' (boek) is onder onze leiding ontstaan. Het project is samengegaan met andere projecten en niet meer bekend onder deze naam.

Logo & huisstijl (corporate identity) | Vormgeving | Conceptontwikkeling | Webdevelopment | Zoekmachinemarketing | Drukwerk | Tekstschrijven

2006 - 2009​

De Wering (v/h RIMA)

De Wering (voorheen RIMA) zorgt voor welzijn. Het Communicatie Team heeft voor de RIMA gewerkt tot aan de fusie en heeft voor zowel 'het maatschappelijk werk' als voor de discipline 'sociaal raadslieden' beleidsrapporten geschreven om structuur aan te brengen in de communicatie. Daarnaast is een advertorialcampagne opgezet en is er veel free publicity gegenereerd. Om de RIMA te presenteren op beurzen zijn diverse communicatiemiddelen ontwikkeld, voor zowel de aankleding van de stand als voor de materialen die mee werden gegeven aan de potentiële cliënten.

 

Vormgeving | Conceptontwikkeling | Drukwerk | Free publicity | Tekstschrijven | Relatiegeschenken | Advertentiecampagne (advertorials)

2008 - 2010

Bibliotheek Bergen

Bibliotheek Bergen, met vestigingen in Schoorl, Egmond en Bergen, benaderde de leerkrachten van het basisonderwijs met een kleurrijke en informatieve poster en een inschrijfformulier. Zij werden hiermee geïnformeerd over het nieuwe bibliotheekprogramma, waarvan zij en de leerlingen gebruik kunnen maken. De poster en het inschrijfformulier zijn 3x uitgegeven.

Logo & huisstijl (corporate identity) | Vormgeving | Conceptontwikkeling | Drukwerk | Tekstschrijven | Fotografie

Actie Zorg

2006 - 2015​

Actie Zorg heeft haar Communicatiecommissie uitgebreid met mij als extern deskundige op het gebied van communicatie. Elke zes weken vond het overleg plaats en hierin werden strategische keuzes gemaakt, nieuwe ideeën bedacht of getoetst en uitvoerende werkzaamheden besproken en/of verdeeld.


Sindsdien heeft Het Communicatie Team de huisstijl vernieuwd, een nieuwe website gelanceerd, zijn alle folders herschreven en aangepast aan de nieuwe huisstijl, is de uitstraling van de te gebruiken materialen bij beurzen en/of manifestaties geheel gewijzigd en is er nieuwe advertentiecampagne tot stand gebracht. Daarnaast maakten wij jaarlijks de CliëntenNieuwsbrief en werd alle free publicity verzorgd.

Actie Zorg is inmiddels samengegaan met Magenta Zorg.

Logo & huisstijl (corporate identity) | Vormgeving | Conceptontwikkeling | Webdevelopment | Zoekmachinemarketing | Drukwerk | Free publicity | Tekstschrijven | Fotografie | Belettering | Relatiegeschenken